Wednesday, 22 July 2009

ക്ലാസ്സ് റൂം

ഓർമ്മകളിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറെ കൂട്ടുകാർ അവരുമൊത്തുള്ള തമാശകളും കുസൃതികളും

ഓർമ്മകളിൽ എന്നും ബാക്കിയാകുന്ന ക്യാപസ് ജീവിതം അങ്ങോട് വീണ്ടും നമ്മുക്ക് യാത്രപോകാം

നമ്മുടെ കലാലയത്തിലേയ്ക്ക്

No comments: